Børneattester

Strandby Volleyballklub har indhentet børneattest på alle vores ungdomstrænere

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

Læs mere om børneattester hos DGI.